FUNDACJA JERUZALEM URBS BEATA

 

Fundacja Jeruzalem Urbs beata powstała w styczniu 2012 roku jej celem jest niesienie wszelkiego wsparcia Monastycznym Wspólnotom Jerozolimskim działającym w Warszawie w ich misji ewangelizacyjnej, modlitwie kontemplacyjnej i rozpowszechnianiu wiary katolickiej. Wszelkie działania Fundacji są realizowane w duchu Księgi Życia Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich i w poszanowaniu ich Konstytucji, reguły, rytmu i formy życia, a także w duchu przyjaźni i bezinteresownej pomocy, której przyświeca idea braterskiej dobroczynności.

Działania fundacji to m.in. organizacja konferencji tematycznych, koncertów, czy akcji bezpośrednio wspierających mnichów (grudzień 2012 - kwiecień 2013 - akcja Ogrzej "Malbork", podczas której fundacja zbierała na ogrzanie domu i kościoła Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich oraz na remont kotłowni).

Jesienią 2012 roku w krypcie kościoła przy ul. Łazienkowskiej 14 odbyła się konferencja pt. „Sobór Watykański II, historia czy nasze dzisiaj?” Uczestniczył w niej prof. Krzysztof Wielecki, który wyjaśnił Kontekst historyczno-społeczny soboru, ks. dr. Robert Skrzypczak, który mówił o Przesłaniu Soboru, oraz ks. dr. Jan Konarski, który odpowiedział na pytanie Jak Kościół dziś żyje duchem i nauczaniem Soboru?

Co roku w święto Objawienia Pańskiego fundacja organizuje wspólne śpiewanie kolęd. W tym roku także
w okresie Wielkiego Postu odbył się koncert pieśni postnych w wykonaniu Antoniny Krzysztoń.

Fundacja prowadzi również sklep internetowy Monastica sklepmonastyczny.pl, w którym można nabyć ręcznie robione wyroby monastyczne. Całkowity dochód ze sprzedaży produktów przeznaczony jest na wsparcie Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich.

Więcej informacji:
www.urbsbeata.pl

 

 

Dodatkowe informacje